• 977 75 57 03
  • e3002442@xtec.cat
  • Raval de Robuster, 30 - 43204 Reus

Primària

L’escola disposa de tres línies concertades d’Educació Primària.
Un cop finalitzada aquesta etapa, els alumnes accedeixen a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria.

Horari

L'horari és de 9 a 13 hores als matins i de 15 a 17 hores a les tardes.

L'equip docent

TUTORS/ES 1R.

TUTORS/ES 2N.

TUTORS/ES 3R.

TUTORS/ES 4RT.

TUTORS/ES 5è.

TUTORS/ES 6è.

ALTRES PROFESSORS

Activitats complementàries

• Teatre 
 • Yo hablo, tú escuchas 
 • Robòtica
 • Observem i experimentem 
• Juguem amb nombres