• 977 75 57 03
  • e3002442@xtec.cat
  • Raval de Robuster, 30 - 43204 Reus

Infantil

L’escola disposa de tres línies d’Educació Infantil: P-3, P-4 i P-5, totes concertades.
Estarem molt contents que ens acompanyin!!

Horari

L'horari és de 9 a 13 hores als matins i de 15 a 17 hores a les tardes.
Les famílies també poden utilitzar el servei de guarderia matinal a partir de les 7:30 hores.

Mètode

El treball que realitzen els nens i nenes s'organitza entorn a unes unitats didàctiques que treballen mitjançant activitats manipulatives, lúdiques i d'aprenentatge en grup i individuals. Els alumnes d'Educació Infantil prenen contacte amb les noves tecnologies i utilitzen la pissarra digital a l'aula per assimilar i aprofundir els coneixements que es van adquirint. Les famílies reben tres informes exhaustius al llarg del curs del procés educatiu dels seus fills que engloba l'adaptació, els hàbits i les àrees de l'etapa.

L'equip docent

L'equip de mestres d'Educació Infantil, en sintonia amb els objectius del centre, posa especial èmfasi en la celebració dels costums i tradicions pròpies i en la participació en activitats ciutadanes. Durant el curs es realitzen sortides, tallers, audicions per completar la formació dels nens i nenes. També s'organitzen colònies a P-4 i P-5 de dos dies durant les quals s'està en contacte amb la natura i s'interioritzen coneixements amb experiències de contacte directe i s'afavoreix el desenvolupament de l'autonomia personal i la convivència amb els/les companys/es.

TUTORS/ES P3

TUTORS/ES P4

TUTORS/ES P5

ALTRES PROFESSORS

Activitats complementàries

Els pares i mares són puntualment informats de les activitats que els alumnes realitzen i, en algunes, hi són convidats.

Educació infantil

• Telling Stories
 • Cantem i dansem
 • Robòtica 
• Ipad's Les activitats ordinàries "Cantem i dansem" es complementen amb sessions de psicomotricitat al gimnàs de l'escola, la introducció de la llengua anglesa a partir de P-3 i les noves tecnologies mitjançant el treball que fan els alumnes de P-4 i P-5 a les aules d'informàtica.