• 977 75 57 03
  • e3002442@xtec.cat
  • Raval de Robuster, 30 - 43204 Reus

Altres serveis

Infermeria

Des del curs 2001-2002 l’escola ofereix als alumnes, pares i professors de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat la possibilitat de fer consultes i rebre assessorament per part d’una infermera de l’ICS. Aquest servei s’ofereix els dijous, de 9:30 a 10:30 hores al propi col·legi.

L’activitat ha estat patrocinada pel Departament d’Ensenyament i el Departament de Sanitat. L’objectiu és donar suport informatiu i orientador a tots els agents que intervenen en la formació d’uns alumnes que travessen una etapa tan decisiva i intensa com és la de l’adolescència.

Biblioteca

És un servei gratuït obert als alumnes de l’escola.
Disposa d’uns 8000 volums que es poden consultar en sala o demanar en préstec.
L’espai s’utilitza durant l’horari lectiu per treballar aspectes de consulta d’informació, lectura comprensiva, etc..

Equip psicopedagògic

El psicopedagog Albert Olivé, el pedagog Guillem Pàmies i les mestres d’educació especial Samanta Rego i Ester Pérez que actuaran quan es detectin necessitats en els alumnes dels nivells esmentats, es posaran en contacte amb les famílies i orientaran sobre possibles actuacions.

Els membres de l’equip d’orientació participen activament en l’elaboració d’ACIS, en la derivació d’alumnes cap a institucions especialitzades en el tractament de diferents simptomatologies, sempre en estreta relació amb els tutors, mestres i professors/es del centre. Es responsabilitzen també de donar pautes d’actuació per acollir i atendre els alumnes nouvinguts, però organitzar amb coherència una adequada atenció a la diversitat i per optimitzar, a nivell de col·legi, els serveis de suport psicològic que es fan a l’aula d’acollida.