• 977 75 57 03
  • e3002442@xtec.cat
  • Raval de Robuster, 30 - 43204 Reus

ESO

L’escola disposa de tres línies concertades d’Educació Secundària Obligatòria.
En finalitzar l’etapa satisfactòriament, els alumnes obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, que els faculta per accedir a estudis de Cicles Formatius de Grau Mitjà o al Batxillerat. Si es decideixen per aquesta última opció, la poden cursar en el propi centre.

Horari

Dilluns, dimecres i dijous, de 8 a 13 hores als matins i de 15 a 17 hores a les tardes. Dimarts i divendres, de 8 a 15 hores al matí.

L'equip docent

TUTORS/ES 1r.

TUTORS/ES 2n.

TUTORS/ES 3r.

TUTORS/ES 4t.

ALTRES PROFESSORS

Activitats complementàries

· Gust per la lectura · Organitzem el dia