• 977 75 57 03
  • e3002442@xtec.cat
  • Raval de Robuster, 30 - 43204 Reus

Estil educatiu

El nostre estil educatiu es caracteritza per la valoració de la persona i de les relacions interpersonals, en un clima familiar, senzill, proper i alegre.

L’alumne és el protagonista del seu procés educatiu per tal que sigui responsable i competent per viure en un món divers i plural.

Afavorim el creixement integral en el procés d’adquirir la pròpia llibertat i responsabilitat en l’àmbit social, en l’àmbit moral i espiritual, per tal que cada alumne/a pugui créixer en valors.

Tracte familiar i diari atent a les necessitats formatives i socioafectives dels alumnes mitjançant sessions de tutoria individual i col·lectiva.

Eduquem en un clima escolar positiu i motivador Les relacions humanes basades en la sinceritat i en la capacitat d’expressar els propis sentiments és un element afavoridor de l’aprenentatge.

Es valora la feina ben feta, educant en el sentit de la responsabilitat i de la corresponsabilitat.

L’alumne és el protagonista del seu procés educatiu per tal que sigui responsable i competent per viure en un món divers i plural.

Treballem de manera activa i participativa promovent la implicació dels alumnes i dels educadors.

Pensament crític i creatiu enfront els problemes i a la presa de decisions en la vida real.

Treballem per a esdevenir escola sostenible educant des de l’exemple.

Potenciem l’aprenentatge de les llengües. S’inicia l’anglès a P3 en diferents matèries que al llarg del anys van augmentant (plàstica, educació física, música…). S’incorpora el francès a partir de Secundària.