• 977 75 57 03
  • e3002442@xtec.cat
  • Raval de Robuster, 30 - 43204 Reus

Equip directiu

Directora – Núria Font Fortuny

Cap d’estudis E. Infantil – Sara Gómez García

Cap d’estudis E. Primària – Esther Ciruelos Tena

Cap d’estudis ESO. – Meritxell Cañellas Garriga

Cap d’estudis BAT – Marissa Ravell Pons

Coordinadora Pedagògica – Paquita Bajo Santiago

COORDINADORS/ES PER ETAPES:

EDUCACIÓ INFANTIL – Alba Frató

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA – Jordi Poyato

CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA – Esther Ciruelos

CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA – Adrià Ramírez

RESPONSABLES EQUIPS:

PASTORAL – Isabel Perea

INTERIORITAT – Rosaura Rota

COMUNICACIÓ – Elena Salinas

INNOVACIÓ – Lourdes Benedicto

TAC – Jordi Poyato

MARCA – Dani Maillo

E-TWINNING – Meritxell Cañellas

DIRECCIÓ – Núria Font