• 977 75 57 03
  • e3002442@xtec.cat
  • Raval de Robuster, 30 - 43204 Reus

Pastoral

La Pastoral vol promoure la formació integral dels alumnes, per generar un nou tipus de persona i de societat, d’acord amb els valors de l’evangeli. Vol ajudar a millorar el món, formant persones més solidàries i més compromeses i vol donar a conèixer els valors cristians de l’evangeli, tot respectant la llibertat de la persona per acollir la proposta, donat que l’acte de fe és una resposta lliure de tot home i tota dona.

Com?

 

  • En el dia a dia i en totes les activitats de l’escola:
    La pregària del matí.

  • Acompanyant, orientant i estimulant el creixement humà i espiritual dels nens i joves.

  • Planificant i motivant diferents activitats segons els temps i celebracions litúrgiques:

    La Mare de Déu de Misericòrdia, Advent, Nadal, Quaresma i Pasqua.

  • Sensibilitzant la comunitat educativa davant situacions d’injustícies mitjançant el treball de valors humans i cristians.